Grundejerforeningen Blokhus Klitplantage
Nordjysk kunstner placerer Thorning-Schmidt mellem to store statsmænd
Lagt på nettet 21/4 2017 kl. 12:05

Den nordjyske kunstner Ditte Ejlerskov fra Strandby ved Frederikshavn står bag det portræt af forhenværende statsminister Helle Thorning Schmidt, som i dette øjeblik (fredag kl. 12:00 blev afsløret på Christiansborg.

Ditte Ejlerskov er uddannet på Aarhus Kunstskole og Malmø Art Academy, og har i mange år sammen med sin mand haft atelier i Sverige og sidst i en nedlagt skole ved Skælskør.
På maleriet fremtræder Helle Thorning-Schmidt, stående med korslagte arme mellem to portrætbuster i klassisk stil, begge af store danske statsmænd.

Helle Thorning-Schmidt fremtræder tilfreds og beslutsom mellem de to buster, og man er slet ikke i tvivl om, hvad meningen er: At hun selv er der. At hun har magten. Selv vinduerne er blændede. Der er ikke noget udenfor, der er vigtigt. Det er i hvert fald journalisten, forfatteren og kunstkritikeren Michael Jeppesens mening på hjemmesiden http.//altinget.dk. Han mener, at den ene godt kunne være Julius Cæsar.

Men de to buster forestiller i virkeligheden de to store danske statsmænd Carl Christian Hall og Anton Frederik Tscherning. De to buster, som er gengivet på billedet, står også i virkeligheden på hver sin side af den plads på Christiansborg, hvor den sidst afgåede statsminister altid hænger.

Busten til venstre er udført i hvid marmor af Bissen omkring 1864 forestiller C. C. Hall (1812-1888). Han var dansk nationalliberal politiker, minister og konseilspræsident, statsminister i to perioder, første gang 1857-1859 og anden gang 1860-1863.

Busten til højre forestiller Anton Frederik Tscherning, og er udført i hvid marmor af J. Jericau i 1862. Gipsudgaven fra 1860 findes på Statens Museum for Kunst. Marmorudgaven er skænket Folketingets Finansudvalg ved Folketingsmand Dr. phil. Geert Winther.

Ant(h)on Frederik Tscherning (1795-1874) var en dansk politiker, officer og krigsminister, og i øvrigt gift med maleren Eleonore Tscherning (født Lützow).

I begyndelsen af Treårskrigen (1848-1850) sad Tscherning i Martsministeriet som Danmarks første krigsminister. Danmark var ikke forberedt på krig. Ved en energisk indsats lykkedes det alligevel Tscherning at improvisere dansk modstand mod de tyske angreb. I september indførte han almindelig værnepligt. Tscherning havde ikke høje tanker om generalernes militære kvalifikationer, og han blandede sig på en uheldig måde i krigsførelsen. Hans tid som minister sluttede i november 1848.

Han var liberal, bondeven og senere venstremand og spillede i flere årtier en væsentlig rolle både før og efter vedtagelsen af Danmarks første Grundlov 1849.

Tiden var dog ikke moden for Tschernings ideer; adskillige af hans kammerater rettede mere eller mindre berettigede angreb på hans væbningssystem, mens publikum mente, at "han havde kastet sit Had paa den gode gamle Konge" og "udbredte republikanske Ideer". Fra allerhøjeste sted fik han en irettesættelse, men skønt Tscherning ønskede at gå af med pension, ville kongen ikke afskedige ham, men foretrak at fjerne ham på en pæn måde.

6. juni 1833 udgik et reskript, der i nådige udtryk beordrede Tscherning til at tiltræde en studierejse, der ville "tage lang Tid".

Tschernings "milde landsforvisning" kom til vare i samfulde 5 år! Rastløs flakkede han omkring i næsten hele Europa, han studerede flittigt de forskellige landes hærvæsen og sendte udførlige beretninger hjem, skønt han var ganske overbevist om, at der ikke blev taget hensyn til dem.

I 1838 kunne Tscherning vende hjem igen, "da det ham overdragne Hverv nu var Tilendebragt", som kongen skrev.

Og hjemme igen kom han til at spille en vigtig rolle for Danmark. Han var først medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og derpå medlem af Folketinget i det meste af tiden 1849-1866. Først valgt som bondeven og fra 1864 valgt for Det Folkelige Venstre. Tschernings program var almindelig valgret, ophævelse af fæstevæsenet, indførelse af næringsfrihed samt sparsommelighed i staten.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Klitmøller Vandværk slog
deltagerrekorden fra Blokhus

Lagt på nettet 20/4 2017 kl. 16:01

Den 25/3 2017 kl. 10:40 skrev vi her på siden, at Hele 221 forbrugere deltog i Blokhus Vandværks generalforsamling, og at det var landets højeste deltagerantal, skarpt forfulgt af vandværket i Klitmøller, der normalt har lidt under 200 deltagere på generalforsamlingerne.

Denne rekord gælder ikke længere! Ved Klitmøller Vandværks generalforsamling lørdag den 15 april var der ca. 275 fremmødte, oplyser formanden Ole Ryltoft Kristensen i dag til KanalBlokhus.dk.

Det store fremmøde skyldtes bl.a., af at man samtidig markerede indvielsen af et helt nyt vandværk og at vandværket blev slået sammen med Vester Vandet Vandværk.

Der var rejst et opvarmet telt til de mange deltagere. Men da det medfølgende el-anlæg ikke kunne drive både varmepumper og højtaleranlæg, måtte man slukke for varmekanonerne og beholde højtalerne. Der kom vand fra oven, og temperaturen udenfor teltet var på 8-10 grader uden for teltet. Så det blev en lidt kølig oplevelse for de 275 deltagere under selve generalforsamlingen.

Men bagefter blev varmen igen tændt under frokosten, der bestod af rigeligt med højt belagt smørrebrød og liflige drikke.
Foto: © Per Ove Rasmussen, Klitmøller.

Det nye vandværk blev indviet efter generalforsamlingen. Det var den mangeårige tidligere vandpasser og æresmedlem, Svend Vangsgaard, der foretog den officielle handling ved at klippe ”det blå bånd”. (Foto herover.)

Med deltagerrekorden i Klitmøller i lørdags må Blokhus Vandværk se sig slået som det vandværk, der har det største deltagerantal til en genralforsamling. Sidste år deltog 213, og det er altid en meget fornøjelig begivenhed, som trækker rigtig mange mennesker til. Hos landets øvrige vandværker ligger deltagerantallet normalt på under 50.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Hune Naturbørnehave vandt prisen for flotteste træ
Lagt på nettet 15/4 2017 kl. 12:07

Lørdag middag klokken 12:00 kåredes vinderen af påskeæg-konkurrencen om det flottest pyntede træ på Blokhus Torv.

Publikum kunne stemme på det træ, de syntes bedst om. I år blev det Hune Naturbørnehave, der løb af med prisen.

Her overrækker sprechstallmeister Karl Korfits diplomet til Betty Vera Kloster Rosenmeier fra Hune Naturbørnehave.

Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Beboerforening fornyede vejskilte
Lagt på nettet 15/4 2017 kl. 10:30

Herover fornyer formanden og sekretæren samt dennes søn og webmaster skiltet ved Svalesvinget.

25 af medlemmerne i sommerhusforeningen i Blokhus Klitplantage samledes lørdag morgen hos vejformand Henrik Lindholm Kristiansen for at forny de defekte vejskilte, som efter de nye deklarationer skal vedligeholdes og betales af foreningen, og rydde op i området omkring den sydlige bæk, som bærer det ret ukendte, men officielle navn: Søvands Rende.

På trods af regnvejret besluttede forsamlingen at gå i gang med arbejdet.
I alt 10 skilte blev udskiftet, og i ét af tilfældene valgte arbejdssjakket at gå nye veje.

Det første af de gamle Naturstyrelsen-skilte, der møder trafikanterne, når man kører ind i plantagen ad Ribergårdsvej ved overgangen til Havørns Allé, var meget svært at se, fordi det stod på langs af vejen.

Sjakket valgte derfor at vende det nye skilt 90 ° således, at det nu tydeligt markerer overgangen til det private område i plantagen.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Så kom der vand i springvandet
Lagt på nettet 11/4 2017 kl. 18:40

Så er der endelig kommet vand i det omdiskuterede springvand ved Springvandstorvet. Det springer nu hver dag fra klokken 16:00 til 21:00, og om aftenen er det oplyst af skiftende farver.
Her beundrer Sebastian, Christian og William fra Støvring installationen tirsdag eftermiddag. De tre børn var enige om, at det var flot.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Slut med dybe huller i vejene og bilskader i plantagen?
I dag istandsættes grusvejene

Lagt på nettet 10/4 2017 kl. 13:22

Endelig ... mandag efter palmesøndag er kørevejene i Blokhus Klitplantage ved at blive istandsat.

Bestillingen fra Lejerforeningen Hune Vognmandsforretning lød på "istandsættelse inden påske"

Selvom vejene i plantagen meget længe, har været i særdeles faretruende stand med usædvanligt store huller i kørebanen, og mindst én bil har måttet søge værksted med en brudt fjeder til forhjulets ophæng, efter et fatalt møde med ét af de dybe huller på Slettevej, lød bestillingen til Hune Vognmandsforretning på "istandsættelse inden påske"!

Det er bestyrelsen for lejerforeningen i Blokhus Klitplantage, der har ansvaret for vejenes vedligeholdelse. Og der er kommet mange klager. Men det eneste, bestyrelsen hidtil har reageret med, er denne forklaring:

Bestyrelsen er "i overvejelser om det kan betale sig, at slå sig sammen med Rødhusforeningen omkring vejvedligehold evt. med en anden entreprenør," da man "ikke var tilfreds med samarbejdet med den hidtidige leverandør."

Men "samarbejdet med Rødhusforeningen" blev aldrig forsøgt igangsat, og først i forbindelse med et bestyrelsesmøde, der holdes i dag, har vejformand Henrik Lindholm Kristiansen fra lejerforeningens vejlaug bestilt vejene istadsat - "inden påske" - hos foreningens sædvanlige leverandør: Hune Vognmandsforretning.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Nijmegen-træning i strid blæst
Lagt på nettet 24/4 2017 kl. 20:04

Foto: © Poul Nymark.

En lille gruppe på 12 viljestærke soldater med fuld oppakning vandrede mandag ved 17-tiden i strid blæst gennem Hune og Blokhus til stranden, hvor man fortsatte mod syd.

De 12 soldater, der kommer fra Aalborg, - er igang med træningen til årets Mijmegen-march.

Dagens etape er på 50 km.

Foto: © Poul Nymark.

Mijmegen er verdenskendt for sin traditionsrige firedagsmarch "De Nijmeegse Vierdaagse", der siden 1909 med få afbrydelser under verdenskrigene har været en årlig begivenhed. Den starter den tredje tirsdag i juli, og dagsdistancerne er mellem 30 og 50 km.

Firedagsmarchen har vokset sig til verdens største flerdags vandrings-event i verden. Flere end 42.000 deltagere går rundt i Nijmegen og det omkringliggende landskab i de 4 dage, hvor de, afhængig af køn og alder, går 120, 160 eller 200 kilometer.

Hvert år deltager omkring 5000 soldater fra alle verdens lande. Danmark er altid rigt repræsenteret og var i 2013 det land, der havde tredje-flest deltagere.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Stadig huller i vejene i plantagen
Lagt på nettet 21/4 2017 kl. 11:00

Havørns Allé 21.04.17 kl. 11:00.

Selvom grusvejene i Blokhus Klitplantage blev "istandsat" den 10. april, er deres tilstand igen genstand for alvorlig kritik fra medlemmerne af Foreningen Klitplantagen Blokhus, der opkræver penge til vedligeholdelsen.

Vejene blev ganske vist "raspet af" i påskeferien. Men hullerne blev ikke - som tidligere - fyldt op med nyt stabilgrus, som medlemmerne ellers betaler for.


Havørns Allé 26.03.17 kl. 14:55.

Der ligger en bunke stabilgrus ved krydset Havørns Allé/Slettevej. Der kan skovens beboere selv hente grus og lappe hullerne, siger foreningen.
Se notitsen om vejreparation den 26.03.17
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

To nye personer i
DE GAV LIV TIL BLOKHUS

Lagt på nettet 18/4 2017 kl. 13:08

Forfatterne Harald Klitgaard og Grethe Rolle er på vej med en opdatering af bogen "De gav liv til Blokhus" fra 2010.

Bogen beskriver nogle af de personer, der har haft betydning for det Blokhus, vi kender i dag.

Men siden bogen udkom har flere nye personer blandet sig i udviklingen, bl.a. ejendomsinvestor John Andersen, med Kulturhuset og Springvandstorvet og ægteparret Marie Louise og Steffen Ebdrup, der står bag Strandhotellet Blokhus, der åbner til sommer.

Nu får de også en plads i bogen.

Den opdaterede bog vil desuden have et afsnit om om de vejnavne i Blokhus, der har relation til lokale personer.

Bogen er planlagt til udgivelse omkring 1. juli 2017.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Årets første våde Hunemarked
Lagt på nettet 16/4 2017 kl. 14:08

I øsende regnvejr blev årets første Hunemarked holdt påskedag på pladsen bag Hune Bageri.

Markedet sluttede klokken 14:00, men de handlende havde travlt med at pakke sammen allerede 1 time før.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Egnssamlingens årsskrift 2017
Lagt på nettet 13/4 2017 kl. 23:18

Foto: © Flemming Dahl Jensen.

De 12 forfattere bag indlæggene i Egnssamlingens 28. Årsskrift 2017 har netop været samlet i Saltum for at fejre udgivelsen.Bogens for- og bagside er i år prydet af fotos af finhvalen der skyllede op på Blokhus Strand 23. februar 2016, og indholdet er igen i år spændende læsning - ikke blot om om folk, forretninger og oplevelser i den gamle Pandrup Kommune, men også fortællinger, der peger ud i verden.

"- Fortællingerne foregår ikke blot her i herredet, men handler også om folk med rødder herfra og deres oplevelser andre steder", forklarer Egnssamlingens leder Steen Poulsen.

Blandt disse er Lisbet Thorendahls fortælling om Jens Jensen fra Vester Hjermitslev, der i 1866 begav sig på dannelsesrejse til København for at gå på N. F. S. Grundtvigs højskole, Marielyst på det nuværende Nørrebro i København. Alene at komme til Aalborg tog den gang nogen tid, og så skulle han over Limfjorden på den nye pontonbro, som var blevet anlagt året før og bagefter sejle med damperen til København. Derfor havde Jens Jensen selvfølgelig set frem til den dag.

Blandt Årsskriftets øvrige artikler er Anne Dodensigs fortælling om sodavandsfabrikken i Saltum samt om hendes families og forældres liv og Anders Matzens fortælling om, hvorledes han efter at have arbejdet på en farm i Afrika vendte hjem til Danmark og ikke kunne få job som udlært guldsmed. Derfor gik han igang med at opbygge Jambo Vesterhav Camping, som i dag er en af landets største og bedste campingpladser.

Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Mandeparkering ved smykkebutik
Lagt på nettet 11/4 2017 kl. 18:35

Janne Fisker, der har flyttet smykkeforretningen "Aqua Dulce" fra Hune til ejendomsmægler Bredvigs gamle forretning på Aalborgvej i Blokhus, har indset, at ægtefællerne ikke altid er lige så interesseret i at ose rundt mellem forretningens smykker.

Derfor har hun indrettet en "mandeparkering" uden for forretningen med to lækre havestole. Her kan mændene sidde og hygge sig og kigge på forbipasserende damer, mens hustruer og døtre kigger på smykker inde i forretningen.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Hyggeligt konditori
midt i Blokhus

Lagt på nettet 11/4 2017 kl. 17:31

Blokhus Bageri har fået stor succes med sin nye café med de intime lædersofaer og kunst på væggene.

Her er der mulighed for en stille stund med afslappende kaffe af enhver art og spændende konditorkager - borte fra byens larm, mens man gennem de høje ruder kan se ud på det pulserende gadeliv.

Malerierne på væggene er af Jane Jensen, Saltum.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!Politistationen i Kaas:
Kun åbent 1 time 1 dag om ugen

Lagt på nettet 24/4 2017 kl. 12:58
Det bliver en af de flotteste politistationer i Nordjylland, lød det stolt fra politikommissær Erik Kjærsgaard, leder af nærpolitiet i Jammerbugt, da den nye nærpolitistation 2. februar 2015 åbnede i Sparekassen Vendsyssels tidligere lokaler på Nørregade i Kaas.

Der var blevet etableret omklædningsfaciliteter i bygningen, og der blev lagt ekstra isolering på loftet samt etableret garageanlæg bag bygningen.

Men nu er det slut med pragten.

Når Nordjyllands Politi til maj lukker nærpolitistationerne, vil borgerne kun én gang om ugen kunne henvende sig direkte på stationen.

Otte nærpolitistationer i Nordjyllands Politi lukker helt for den daglige politibemanding, når april måned ender. Kun i Kaas vil der som en forsøgsordning fortsat være én nærpolitistation, som vil holde åbent i én time én gang om ugen for borgerhenvendelser.

Men borgmester Mogens Gade (V) er tilfreds.

- I Jammerbugt Kommune har vi i forbindelse med omstruktureringen i Nordjyllands Politi haft en god og konstruktiv dialog med netop Nordjyllands Politi. Og er vi meget tilfredse med, at de har lyttet til vores ønsker om ikke at lukke nærpolitistationen i Kaas. Den beslutning vil være med til fortsat at styrke det gode samarbejde, vi har”, siger borgmesteren i en pressemeddelelse, der blev udsendt mandag formiddag.

Det er endnu ikke fastlagt, hvilken ugedag, der bliver åbent for borgerhenvendelser. Dette er ved at blive aftalt mellem Nordjyllands politi og Jammerbugt Kommune.
Forsøgsordningen med at holde åbent én time om ugen løber resten af 2017.


Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Generalforsamling i morgen:
SSJK vil stadig ikke
offentliggøre dagsordenen

Lagt på nettet 21/4 2017 kl. 10:53
Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune (SSJK) nægter stadig at offentliggøre dagsordenen til den generalforsamling, der skal afholdes i morgen, lørdag den 22. april 2017 kl. 10.00, på Hotel Søparken i Aabybro.
Trods gentage opfordringer gennem mange år ønsker formanden advokat Per Nielsen ikke at medlemmerne i de omkring 50 medlemsforeninger får nys om "arbejdet" i sammenslutningen. Han holder referater og beslutninger tæt ind til kroppen.

"- Det er ikke meningen, at medlemsforeningernes almindelige medlemmer skal have besked om dagsordener og beslutninger fra generalforsamlingerne. Den besked får kun formændene!", siger han til KanalBlokhus.dk

Men "indkaldelsen" er tilsyneladende kun nået ud til nogle af foreningenernes formænd, og hverken dato eller dagsorden er indtil nu - 24 timer før mødet - blevet meddelt på sammenslutningens hjemmeside: SSJK.dk.

Der er angiveligt ca. 50 sommerhusejer-foreninger i sammenslutningen, og beslutninger på generalforsamlingen tages ikke ved det, man normalt forstår ved almindeligt demokrati. Foreninger på under 100 medlemmer kan nemlig købe sig til flere stemmer på generalforsamlingen.

Da sammenslutningen ikke selv vil delagtiggøre sommerhusejerne i Jammerbugt kommune i arbejdet, har vi her på KanalBlokhus.dk valgt at bringe indkaldelsen. Tryk på linket herunder og se notitsen fra 5. april 2017.
Se mødets dagsorden!
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Det traditionelle påskeløb i Blokhus
Lagt på nettet 16/4 2017 kl. 14:00

Anden påskedag finder det traditionelle Forrest to the Bay løb sted i Blokhus.

Løbet byder på både halvmaraton, kvartmaraton, minimaraton og børnemaraton.

Læs mere ved linket herunder

Læs om løbet
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Børneloppemarked på Torvet
Lagt på nettet 15/4 2017 kl. 11:53

Påskelørdag var der børne-loppemarked på Torvet.

Egnens børn fik mulighed for at sælge legetøj, de var vokset fra, og købe nyt, der havde deres interesse.

Det var i de fleste tilfælde muligt at betale med MobilePay.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Bakkesang og hønsebingo
Lagt på nettet 13/4 2017 kl. 11:38
Opdateret med fotos kl. 15:54

Dagens Påskefestival-program i Blokhus bød bl.a. på bakkesangerinden Anette Oxenbøl, der sang hos Krone 1 i Hune.

Herover synger hun den populære "Køb blomster, køb blomster" sammen med musikeren Calle Jensen fra Aabybro, der bl.a. har spillet på "Lanternen" i Blokhus i mange år.

Anette Oxenbøl har sunget i Bakkens Hvile i 16 år, men holder orlov i år for at tage sig af sin dametøjskollektion, som præsenteres i næste uge.


På Torvet var der hønsebingo (også kaldet "hønseskidning") i flere omgange.

Herover starter hønseejer Frederik Hansen fra Hune spillet op ved at anbringe hønsene Brune, Stribe og Snehvide i indhegningen.

Tiljublet af publikum konkurrerer de tre høns om at "skide" først og mest.

Der var premier til publikum, der havde købt lodder med de numre, hønsene "sked" på.


Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Gin, gin og gin er
mange forskellige slags drikke

Lagt på nettet 11/4 2017 kl. 18:21

Hos Kalstrup Livsstilscenter kunne man tirsdag eftermiddag opleve professionel ginsmagning.

Claus Thomsen fra firmaet Mac Y uddelte smagsprøver af alle slags gin, og fortalte beredvilligt om ginens historie og de enkelte fabrikaters særegenheder.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Ny forretning på Torvet:
ELSK

Lagt på nettet 11/4 2017 kl. 18:16

Onsdag morgen åbner Per Kalstrup fra Kalstrup Livsstilshus endnu en forretning på Torvet i Blokhus. Det drejer sig om forretningen på hjørnet under tårnet - lige ud for hvaludstillingen.

Den nye forretning hedder ELSK, og er "en kærlighed til mode, kvalitet og unikke designs og en passion for bæredygtighed og økologi og en drøm om ikke bare at tage, men også at give tilbage og være med til at gøre en forskel", som Per Kalstrup siger.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Kalkmaling af gamle møbler
Lagt på nettet 11/4 2017 kl. 16:44

Hos Frøkener og Fruer på Springvandstorvet demonstrede Rikke Vinter fra "Hos Sibylle" tirsdag kalkmaling ... en metode til at patinere f.eks. gamle fyrretræsmøbler i en skønsom blanding af nyt og gammelt.
Frøkner og fruer
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Blokhushvalen kom tilbage 
... nu med egen sang skrevet af Sebastian og hans Farmor og sunget på Torvet af hans Farfar
Lagt på nettet 8/4 2017 kl. 16:22

Har du set den, Blokhus hvalen
den er stor, men ikke oval
den kom rullende op på stranden
den fik mange mennesker frem

Sådan lyder første strofe af den sang, som Sebastian sammen med sin farmor, Ellen Brückmann, har skrevet til Blokhushvalen.

Sangen blev fremført af Sebastians farfar, Erik Brückmann, fra scenen på Torvet lige før borgmester Mogens Gade holdt velkomsttalen til den hjemvendte hval.

Se hele sangen her:http://wikiblokhus.dk/index.php?title=Sangen_om_Blokhushvalen
 
Længere nede på siden kan di se to 360°? panoramaer fra dagens begivenhed på Blokhus Torv.

Sebastians farmor og farfar på Torvet  
 Kl. 13:15 blev skodderne taget fra vinduerne til udstiillingsmontren på Torvet, så publikum kunne få et (gen-)syn med hvalen

 

  

 

Shoe Gallery når 
at blive klar til påske 

Lagt på nettet 6/4 2017 kl. 17:51 


Der var vist ikke mange, der havde troet på, at Rikke Gellert Jensen ville få sin nye forretning Shoe Gallery i den tidligere familievilla på Vesterhavsvej 23 i Hune færdig til åbningen 8. april, 


For kun to måneder siden så huset således ud.Og for 6 dage siden - den 1. april 2017 - var der stadig meget at nå.

Men i dag er der ingen tvivl. Håndværkerne har været enormt hurtige. Og lørdag morgen kan Shoe Galleryslå dørerne op for publikum.

Butikken på den anden side af vejen beholder hun lidt endnu ... for en sikekrheds skyld.

 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
SSJK drøfter Stofa internet på hemmelig generalforsamling 
Lagt på nettet 5/4 2017 kl. 01:46 
 Sammenslutningen af Sommerhusejer-foreninger i Jammerbugt Kommune (SSJK) har indkaldt til ordinær generalforsamling lørdag den 22. april 2017 på Hotel Søparken i Aabybro.

Efter generalforsamlingen vil SE fortælle om, hvad fusionen mellem Nyfors og SE kommer til at betyde for sommerhusejerene i Nordjylland, nu da Bredbånd Nord afløses af Stofa.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er indtil videre kun nået ud til nogle af medlems-foreningerne, og mødet er endnu ikke bekendtgjort på foreningens hjemmeside, ligesom sammenslutningens formand Per Nielsen stadig holder referater og beslutninger tæt ind til kroppen. Det er ikke meningen, at medlemsforeningernes medlemmer skal have besked om de beslutninger, den "lukkede" generalforsamling tager, siger han.

Der er angiveligt ca. 50 sommerhusejer-foreninger i sammenslutningen, og beslutninger på generalforsamlingen tages ikke ved det, man normalt forstår ved almindeligt demokrati. Foreninger på under 100 medlemmer kan nemlig købe sig til flere stemmer på generalforsamlingen.

I Blokhusområdet er bl.a. Grundejerforeningen 
Skovbakkely i Hune, Munkes Klit Nord, Rødhusparken, Grønhøj Nord, Saltum Strand, Kvansletten samt lejerforeningerne i Blokhus Klitplantage, Rødhus og Tranum/Ejstrup medlemmer.

Men hverken de af medlemsforeningernes medlemmer, der har bedt formanden om det, eller pressens repræsentanter kan få dagsordenen tilsendt.

Den er ellers tilsynelandende problemfri, som det fremgår af den kopi, som KanalBlokhus.dk i dag kan offentliggøre:

 
 • 1. Valg af dirigent

 • 2. Bestyrelsens beretning

 • 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2016

 • 4. Indkomne forslag

 • 5. Fastsættelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet reduceres til 50 kr. for foreninger med 10-20 medlemmer, 125 kr. for foreninger med 21-100 medlemmer, 250 kr. for foreninger med 101-400 medlemmer og 450 kr. for foreninger over 400 medlemmer. Siden 2013 har kontingentet været hhv. 75 kr., 225 kr., 450 kr. og 900 kr.

 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  a) Bestyrelsen (på valg er Jørgen Koch, Hans Jørgen Jensen og Henrik Lindholm. Hans Jørgen Jensen modtager ikke genvalg)
  b) Suppleanter (på valg er Jørgen Kiel og Bjarne Karlsen)

 • 7. Valg af revisor og suppleant (på valg er Erling Christensen og Søren Hald)

 • 8. Eventuelt
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Gospel i Saltum kirke 
Lagt på nettet 4/4 2017 kl. 15:04 


Videoen herover er fra 25. oktomer 2015, da Gospel4U første gang besøgte Saltum Kirke. © Peter Wendelboe.

Da koret Gospel4U første gang besøgte Saltum Kirke den 25. oktober 2015, takkede præsten med ordene: "Det bliver ikke sidste gang, GOspel4U kommer her til kirken!"

Onsdag aften den 5. april kl. 19.30 er der igen Gospel i Saltum Kirke. Denne gang bliver det sammen med kirkens eget kor og band.

Gospel4U blev etableret i 2007 på initiativ af sognepræst Viggo Noe og hører under fem sogne, nemlig Vejby, Sejlstrup, Harritslev, Jelstrup og Rakkeby Sogne, i Hjørring Søndre Provsti.

Disse fire menighedsråd er gået sammen om at ansætte korleder Karen M.V. Olesen.

Korets medlemstal er ret stabilt på 40 medlemmer i alderen 25 til 70 år, og der synges trestemmigt.

Korets repertoire spænder fra originale gospelspirituals over nyere gospelsange af danske, norske og amerikanske komponister til enkelte nyere danske salmer med et klart rytmisk islæt. Koret akkompagneres på klaver af korleder Karen M.V. Olesen, som har været med fra begyndelsen. 

Onsdag synger Gospel4U sammen med Saltum Kirkes kor og orkester.


 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Vilde pæretræer på 
Torvet måtte udskiftes 

Lagt på nettet 4/4 2017 kl. 10:58 

Ikke alle de vilde pæretræer, som Jammerbugt Vej & Park i sidste uge plantede på Torvet i Blokhus fik ordentlig rodfæste. 

Der kom kun liv i træerne langs Brugsen, og kommunen måtte i dag udskifte pæretræerne i Torvets østlige side langs Kalstrup Livsstilsscenter og forsyne dem med en ny og mere nærende jordblanding ... og mere af den. 

Den hårde vestenvind med det store saltindhold har været en hård kost for de gamle træer, så de trivedes ikke. 

 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 

Forår:
Strandkiosken er åbnet 

Lagt på nettet 2/4 2017 kl. 00:25 

Så blev det forår. 1. april åbnede strandkiosken med flag, salg af is og mange udendørs gæster. 

 

Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
Åbning af Påskefestivslen lørdag 
Lagt på nettet 7/4 2017 kl. 12:19 

I morgen, lørdag 8. april 2017, begynder den store Påskefestival i Blokhus. Det er den hidtil største samling af påskeaktiviteter, som Destination Blokhus og byens foreninger har sat på benene.

Klokken 13:00 finder den officielle indvielse af hvaludstillingen sted på Blokhus Torv med åbningstale af borgmester for Jammerbugt kommune, Mogens Gade, og tale ved Kristina Ydesen, biolog og udviklingschef hos Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.

Men allerede fra morgenstunden og resten af dagen - og resten af ugen er der talrige andre aktiviteter i Blokhus, og butikkerne bugner af specielle påske- og hvaltilbud.

Se hele det omfattende program ved at trykke på linket øverst på denne side. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Morgenkaffe hos Tøjeksperten 
på Springvandstorvet 

Lagt på nettet 6/4 2017 kl. 17:34 

Fredag morgen den 7. april åbner Berit (foto herover) og Jørgen Jensen fra Tøjeksperten i Pandrup ny butik på Springvandstorvet i Blokhus. 

Det sker fra kl. 8 med kaffe og rundstykker til de morgenfriske.
Navneskiltet med forretningens navnetræk er torsdag eftermiddag i strid blæst ved at blive sat op af indehaveren af det helt nystartede firma Aabybro Tømreren, Palle Bodin.

Han er 26-årige og startede sit firma for mindre end 1 måned siden og er allerede kommet godt i gang.


 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 

Hvalen er hjemme igen 
Lagt på nettet 6/4 2017 kl. 00:31 

 

Onsdag kl.16:00 kom finhvalen, der strandede nord for Blokhus 23. februar sidste år, tilbage til byen i to store containere, der nu er anbragt på Torvet. 


Teknikere fra Oceanariet i Hirtshals samlede hvalens to dele, så den er klar til at tage imod publikum, når påskefestivalen starter på lørdag den 8. april 2017. 

Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Ingen emner til samarbejdsmødet med Naturstyrelsen 
Lagt på nettet 5/4 2017 kl. 01:19 
 Der er foreløbig ikke indkommet konkrete emner til det halvårlige samarbejdsmøde mellem Naturstyrelsen Vendsyssel og de sommerhusejerforeninger i Blokhus, Rødhus og Tranum-Ejstrup, der fortsat har lejere blandt medlemmerne.

Møderne holdes to gange årligt med det formål at fastholde det gode samarbejde mellem NST og foreningerne og give mulighed for udveksling af idéer, forslag, tiltag, tanker osv.

Næste møde bliver holdt 18. april hos foreningen i Rødhus. Men de grundejere, der efter lovændringen i 2010 har købt de grunde, som de hidtil har lejet af staten, er ikke inviteret med og bliver ikke - som "i gamle dage" orienteret om indholdet af møderne. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
En epoke slut på Egnssamlingen 
Lagt på nettet 4/4 2017 kl. 21:45 

Foto: © Flemming Dahl Jensen.

Egnssamlingen Saltums faktotum gennem næsten 27 år stopper 7. april.

Så længe er det siden, Kirsten Birk startede sit arbejde - dengang i Egnsssamlingens gamle lokaler under skolen i Saltum.

Og lige siden er det hendes glade stemme og hendes glade smil, man møder, når man ringer til egnssamlingen eller besøger forkontoret på Faarupvej i Saltum.

Desuden har hun lavet mange 1000 kopper kaffe til alle de frivillige, som hver tirsdag og torsdag tropper op for gøre et stykke arbejde for at bevare egnens historie. 


Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Sport Outlet i Hune åbnet 
Lagt på nettet 2/4 2017 kl. 00:28 

Fredag åbnede den nye forretning Sport Outlet i SPAR-købmandens gamle hus ved rundkørslen i Hune. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 

Nyt Torvemiljø i Blokhus? 
Lagt på nettet 4/1 2017 kl. 11:04 

Foto: Presse.

Mandag d. 27. februar mødtes foreningsliv, erhvervsdrivende placeret på Torvet i Blokhus samt Erhvervsforeningen, Destination Blokhus med landskabsarkitekt, Willy Rosseel. Målet var at konkretisere de ønsker der måtte være i forhold til et ”løft” af byens naturlige samlingssted. 

I dag anvendes Torvet i Blokhus til mange gøremål; koncerter, sportsevents, børneunderholdning, markeder, shopping, hyggestunder og meget mere. Men når stedet ikke anvendes til aktivitet, kan det store byrum dog virke en anelse uinspirerende. 

Derfor vil Erhvervsforeningen, Destination Blokhus i samarbejde med landskabsarkitekten prøve at finde en spændende mulighed på problemet og skabe de bedste rammer for et hyggeligt bymiljø,der kan indeholde aktiv leg for børn og unge, flytbare materialer i form af sidde- og læmøblering mv.

Bestyrelsen for Erhvervsforeningen ser gerne, at der findes en spændende løsning hvorefter puljesøgning samt dialog med Jammerbugt Kommune kan sættes i gang. 

Mandagens inspirationsmøde blev afviklet dels på Torvet og med efterfølgende opsamling hos VisitJammerbugten i Blokhus. 

 

Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 

 

 
Dykkerklokke på Torvet 
Lagt på nettet 8/4 2017 kl. 14:44 

I forbindelse med starten på Påskefestivalen var der meget forskellig underholdning på Torvet.

Herover er det Gert Eliassen fra Pandrup Dykkerklub, der dykker i den opstillede vandtank. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Rejsegilde på Skulpturparkens orangeri 
Lagt på nettet 6/4 2017 kl. 16:33 

Torsdag den 6. marts var der rejsegilde på orangeriet i Skulpturparken i Blokhus.

For den håndværksmæssige side står firmaer Olsson og Pedersen, Hadsud og Randers.


Besøg Olsson og Pedersen
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Påskeæg på træerne 
Lagt på nettet 6/4 2017 kl. 00:25 

Børnene fra Saltum Børnehave/SFO, Hune Børnehave, Blokhusvejens Børnehave og Cannerlundsvejens Børnehave har igen i år dekoreret 100-vis af påskeæg, der de kommende dage skal skabe glæde på pladser og torve i Blokhus, Hune, Saltum, Pandrup og Kaas.

På fotoet herover er det skovkanten mellem Hune og Blokhus, der blev gjort påskeklar onsdag. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Fem meter høj vase på Børglum Kloster 
Lagt på nettet 5/4 2017 kl. 01:04 

En næsten 5 meter høj og 6 tons tung vase af den internationalt anerkendte danske kunstner Peter Brandes bliver et af trækplastrene, når Børglum Kloster 9. april holder fernisering på sin påskeudstilling 2017.Vasen står normalt foran Koncertsalen i Tivoli i København, og blev med stor forsigtighed transporteret til bakketoppen ved siden af det 1000 år gamle kloster.

Kunstneren er til daglig bosat i Frankrig, New York og Danmark, og han er internationalt kendt for sin kunst. Han var selv med, da vasen skulle opstilles foran klosteret.


Foruden Peter Brandes udstiller Gerda Louis-Hansen nogle af sine ikoniske oliemalerier, hvor Rubjerg knude er et af hendes lokale motiver på udstillingen.

Gerda Louis-Hansen har i en årrække arbejdet intensivt med sine kunstværker og har modtaget undervisning af den samme kunstmaler som underviser Dronning Margrethe, og det er første gang nogensinde, at hendes kunstværker fremvises på en kunstudstilling og afsløres for offentligheden.

Kunstudstillingen åbnes for besøgende den 9. april og kan ses i påsken og til og med den 17. april - alle dage i tidsrummet kl. 10-17. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Guerilla Strik på Strikkerensvej 
Lagt på nettet 4/4 2017 kl. 14:27 

En af de senere års modediller inden for gadekunst, er nået til Blokhus ... omend i miniformat.

Ukendte strikkedamer(?) har forsynet vejskiltet ved Strikkerensvej med en ekstra lille udsmykning. Fænomenet kaldes Garngraffiti (også yarnbombing), guerillastrik eller gadestrik og er en slags gadekunst, hvor udendørs objekter bliver belagt med farverig strik eller hækling.

Der er gennem de seneste 5 år observeret flere eksempler på garngraffiti i Danmark. Men det er vist første gang denne kunstform viser sig i Blokhus.

Det begyndte her i landet, da en gruppe kvinder i 2012 i beklædte træer i Frederiksværk med strik, og senere på året beklædte strikkede grankogler træerne på Kultorvet i København. 

I juni 2012 afholdt Frederiksberg Hovedbibliotek "World Wide Knit in Public" som social begivenhed, hvor besøgende kunne være med til at strikke klæder, der senere skulle sættes op i kommunen.

Og nu har vi altså fået en beskeden snert af fænomenet til Blokhus.
 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
Historien om Obama var falsk 
Lagt på nettet 2/4 2017 kl. 01:33 
 Her på netavisen Kanal Blokhus.dk har vi i 22 år været meget omhyggelige med kun at bringe dokumenterede historier fra Blokhus og omegn. Kun 1. april har vi i de samme 22 år fortalt den ene vanvittige historie efter den anden. Og historien om Obamas besøg på Strandhotellet Blokhus til Sankt Hans var ingen undtagelse.

Flere af vore kolleger i mediebrancen har dog i år valgt ikke at fortsætte det traditionsrige drilleri af læserne. Bl.a. har Berlingske, Kristeligt Dagblad og TV2 i år meldt ud, at de ikke leverer en aprilsnar. Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, forklarer i avisens leder:

"- Alle anklager os i medierne for fake news. Det er frygteligt belastende. Vi kan ikke have det siddende på os. Men hvad pokker skal vi gøre? Her er i det mindste et sted at starte. Og det gør vi så i dag.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Lagt på nettet 1/4 2017 kl. 01:09
Obama årets Sankt Hans-taler i Blokhus
100 blokhusborgere til gratis middag med ex-præsidenten


De første 100, der melder sig, får plads om bordene ved en gratis gallamiddag med alt betalt på Strandhotellet Blokhus, når årets Sankt Hans-taler på Blokhus Strand, forhenværende præsident Barak Obama 23. og 24 juni 2017 gæster Blokhus.

Se Strandhotellets opslag her!

Strandhotellet Blokhus åbner først officielt 1 uge senere. Men før den tid afholder hotellet en række test-arrangementer, for at personalet kan vende sig til arbejdet. Det er til ét af disse arrangementer, hotellet inviterer 100 gæster til at spise middag med Obama.

Det var først meningen, at Obama skulle komme til Danmark i 2018. Men da statsminister Lars Løkke Rasmussen ved en frokost med USAs tidligere præsident under sit USA-ophold i disse dage overrakte invitationen til at tale ved bålet på Blokhus strand Sankt Hans aften, accepterede den populære ex-præsident straks. 

"- På en betingelse," fortæller Lars Løkke Rasmussen og fortsætter: "- Nemlig, at han får lov til at møde og tale med helt almindelige repræsentanter for "verdens lykkeligste folk"

Det var egentlig meningen, at besøget først skulle være i 2018. Men juni 2017 passer bedre ind i Obamas rejseplaner. For til den tid er han nemlig alligevel i Skandinavien i forbindelse med åbningen af den store udstilling "Den amerikanske drøm" i Stockholm.

Ideen blev oprindeligt publiceret, da forretningsmanden Per Kalstrup (billedet th) 27. marts 2015 fejrede udvidelsen af sin butik Kalstrup Livstilscenter på Torvet i Blokhus.

Det var Frederikshavns kendte eventmager, Henrik "Røde" Jensen (billedet tv), der fik idéen. Han havde til lejligheden fremstillet en plakat med USAs daværende præsident Barak Obama på Blokhus Strand og sloganet "OTB 2018" ("Obama Til Blokhus), der skulle illustrere den begivenhed, som han og Per Kalstrup havde spøgt med i fire år.

Henrik "Røde" mente at have belæg for idéen, da han jo tidligere havde formået at få både Bill Clinton og Al Gore til Frederikshavn.

Der bliver kun plads til 100 gæster under middagen i gourmet-restauranten på Strandhotellet Blokhus. Middagen sponsoreres af Strandhotellet Blokhus i samarbejde med Erhvervsforeningen Destination Blokhus, og pladserne tildeles efter "først-til-mølle" princippet til de første, der udfylder og sender blanketten, som ses ved tryk på linket herunder.


Se Strandhotellets opslag her!
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
Påskeliljer på Torvet 
Lagt på nettet 31/3 2017 kl. 23:40 

Blomsterhandler Svend Morville Schrøder fra Morvilles Blomsterhus i Rødhus er i dag ved at sætte påskeliljer op på Scenen på Torvet assisteret af manden bag ideen, Borgerforeningens tidligere formand Poul Thomsen.

Svend Morville Schrøder er kendt af mage fra sit stade ved nedkørslen til stranden, hvor man om sommeren kan købe hans smukke blomster. Påskeliljerne på Torvet er sponsoreret af Handelsstandsforeningen. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
2.800 ansøgere til 470 jobs i Fårup Sommerland 
Lagt på nettet 30/3 2017 kl. 11:23 

Fårup Sommerland skal bruge 100 nye medarbejdere til sæson 2017 udover de 370, der bliver genansat fra sæsonen sidste år.

Men i alt 2.800 unge og seniorer har i løbet af de seneste måneder søgt om ansættelse som sæsonmedarbejdere. Det er 600 flere ansøgere end i 2016, som også var et rekordår.

Dermed vil sæson 2017 gå over i historien som året med den hidtil vildeste ansøgningsrekord.

Af de 2.800 ansøgere har man nu fundet 100 nye medarbejdere samt de 370 medarbejdere, der er
genansættelser fra tidligere år.

De 470 sæsonansatte skal i løbet af april måned på kursus, så de er klar til sæsonstart primo maj. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
18 nye parkeringspladser er klar til påske 
Lagt på nettet 28/3 2017 kl. 13:10 

Så er der kommet striber på skråparkeringen langs Torvet, og 18 nye parkeringspladser er klar til påske. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Tre foreninger i Rødhus har sponsoreret hjertestarter 
Lagt på nettet 27/3 2017 kl. 02:21 

Grundejerforeningerne Rødhus Skolevej, Rødhus Klit og Ritmesterlyngen er gået sammen om at anskaffe en hjertestarter til området. 

Det meddeler formanden for grundejerforeningen Rødhus Klit, Anker Storgaard i et netop udsendt nyhedsbrev.

Hjertestarteren er tilgængelig hele døgnet. Den er placeret på gavlen af SE Forsynings teknikhus, som er beliggende på Strandfogedensvej 1, på højre side af vejen, ca. 25 meter fra Kystvejen. 

Hjertestarteren kan findes på hjertestarter.dk appen, og er tilgængelig 24-7. 
Se placeringen på hjertestarter.dk
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
Brugsen pynter op med flag 
Lagt på nettet 31/3 2017 kl. 23:17 

Uddeler Jesper Højrup Pedersen fra Dagli'Brugsen på Torvet i Blokhus er i dag ved at pynte forretningen op med flag.
Butikken har været i gang med en gennemgribende modernisering. Men enkelte facliteter er endnu ikke færdige. Så Jesper Højrup Pedersen venter med den store åbningsfest til efter påske. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
De ældre skal ud 
at køre i rickshaw 

Lagt på nettet 30/3 2017 kl. 11:37 

Fredag 7. april mødes beboere fra alle plejecentre i Jammerbugt Kommune til en fælles cykeltur. Det sker for at markere, at der nu er rickshaw-cykler på alle plejecentre – både private og kommunale. Samtidig fejrer Jammerbugt Kommune, at ”Cykling uden alder” organisationen bag, har fire års jubilæum.

Plejehjemsbeboerne og deres frivillige cykelpiloter samles fredag eftermiddag kl. 13.30 på Aabybro Plejehjem, hvorefter de i samlet flok cykler til Aabybro Rådhus. Her vil borgmester Mogens Gade stå klar til at tage imod de forventede 10-14 cykler. 

De frivillige rickshawpiloter i Jammerbugt Kommune er både pårørende, medarbejdere på centrene og andre frivillige. De er med til at give ældre og handicappede mulighed for at komme ud i den friske luft, få vind i håret og opleve lokalsamfundet helt tæt på. 
Læs mere på: http://cyklingudenalder.dk
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Beboere må selv reparere vejene 
Lagt på nettet 26/3 2017 kl. 14:55 

Sommerhusejerne i Blokhus Klitplantage må nu selv tage affære for at få lukket de farlige huller, der i efteråret og vinteren er opstået i grusvejene i den beboede del af plantagen.

På billedet herover er det Kim Jensen fra Nattergalesvinget, der søndag den 26. marts er igang med skovlen og grus fra den bunke, der forrige år blev anbragt i vejkrydset Slettevej/Havørns Allé til selvforsyning.

Det har han gjort hvert forår.

Det er ellers Foreningen Klitplantagen Blokhus, der har påtaget sig at vedligeholde vejene, men de er ikke blevet istandsat som normalt før vinteren ... og heller ikke i foråret, da frosten gik af jorden.

Foreningens bestyrelse indrømmer på sin hjemmeside, at vejene er meget dårlige, men fortæller samtidig, at årsagen til den manglende vedligeholdelse er, at man er "i overvejelser om det kan betale sig, at slå sig sammen med Rødhusforeningen omkring vejvedligehold evt. med en anden entreprenør," da man "ikke var tilfreds med samarbejdet med den hidtidige leverandør.

 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 

 

 
Nu kan du få 
din egen Blokhus-hval 

Lagt på nettet 31/3 2017 kl. 23:26 

Souvenirbutikken Juvelen i Blokhus har anskaffet sig et parti oppustelige hvaler, som fra i dag sælges for 150 kr. stykket.

I næste uge kommer der en udstilling i vinduet, hvor en elektrisk traktor og en masse sand illuderer, at hvalen hales i land på stranden.

Alt sammen sker for at fejre, at finhvalen, der strandede her 23. februar sidste år, til påske vender tilbage og udstilles på Torvet. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Mange forslag til udnyttelse 
af Udholm genbrugslads 

Lagt på nettet 30/3 2017 kl. 17:22 
 Skydebane, MTB bane med pitstop, koncertplads, cross/ATV bane, indendørs bueskydningsbane i en del af den store hal, depotrum for Moselauget, hundtræning, eller picnicplads ... der var mange forslag til anvendelse af arealet fra lokalbefolkninen, da genbrugspladsen ved Udholm blev lukket.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2017 skal det drøftes, hvilke af forslagener, der kan realiseres.

Vækst- og Udvikling har indstillet, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at Vækst og Udvikling arbejder videre med de udarbejdede oplæg til indretning i samarbejde med de involverede foreninger og brugere. 
Se fyldig beskrivelse af forslagene.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Træerne på torvet skiftes ud 
med vilde pæretræer 

Lagt på nettet 30/3 2017 kl. 01:30 

Jammerbugt Vej & Park er gået i gang med at plante nye træer på torvet i Blokhus. 

De nye træer er vilde pæretræer. Den hårde vestenvind med det store saltindhold har været en hård kost for de gamle træer, så de trivedes ikke.

Også jorden, som træerne vokser i, bliver udskiftet og får en lidt anden sammensætning. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
10 nye vejskilte 
opsættes i plantagen 

Lagt på nettet 27/3 2017 kl. 03:08 

På en såkaldt "Skovens Dag", påskelørdag, den 15. april 2017, skal medlemmerne af Foreningen Klitplantagen Blokhus ud at forny de 10 vejskilte, der ikke blev fornyet sidste år.

Vejskiltene er netop ankommet fra leverandøren "Naturstyrelsen Thy", der har specialiseret sig i fremstillingen af skiltestandere samt borde og bænke til Statens pantager.

Beboere, der ønsker at deltage, skal på forhånd melde sig til vejformand Henrik Lindholm Kristiansen, Mejse Allé 7, af hensyn til traktementet på dagen, der består af morgenkaffe og brød klokken 09:30 og sandwich og øl/sodavand, når dagen slutter klokken 13. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
Lagt på nettet 25/3 2017 kl. 10:40
Det officielle referat tilføjet kl. 17:32
Landets højeste deltagerantal:
221 til vandværkets generalforsamling
Tryk her for at se 360° panorama fra mødet!
Se også det officielle referat, (som endnu ikke er udsendt)!


Hele 221 forbrugere er i øjeblikket forsamlet til generalforsamling i Blokhus Vandværk på Restaurant Nordstjernen. Sidste år deltog 213. Det er altid en meget fornøjelig begivenhed, som trækker rigtig mange mennesker til. Blokhus vandværk kan da også prale af at være det vandværk i landet, der har den største tilslutning til generalforsamlingerne - skarpt forfulgt af vandværket i Klitmøller, der normalt har lidt under 200 deltagere på generalforsamlingerne. Hos landets øvrige vandværker ligger deltagerantallet på under 50.

Blokhus Vandværk kan desuden rose sig af at være det vandværk i miles omkreds, der har den laveste vandafgift. Den er ikke steget de sidste 20 år. Men det lykkedes at få generalforsamlingen til at acceptere en stigning på 150 kr. til en fond til etablering af elektronisk fjernaflæsning af forbruget mm.

Det var dens første stigning på vandværkets pris i 20 år.

 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.

 

Bilisterne fandt selv 
ud af at skråparkere 

Lagt på nettet 26/3 2017 kl. 01:12 

Der går endnu nogle dage, før der kommer striber på den jomfruelige asfalt ved skråparkeringen langs Torvet.

I mellemtiden har bilisterne selv fundet ud af at skråparkere 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.
 
Skovens Dag og udlevering af af træer til sommerhusejere 
Lagt på nettet 22/3 2017 kl. 17:10 
 Foreningen Klitplantagen Blokhus holder igen i år "Skovens Dag" påske-lørdag, den 15. april 2017. Medlemmerne mødes som sædvanligt hos vejformand Henrik Lindholm Kristiansen til morgenkaffe og brød klokken 09:30, og dagen slutter samme sted klokken 13 med sandwich og øl/sodavand. 

Plantagens sommerhusejere skal sætte de resterende skilte op, lave rækværk ved bækken "Søvands Rende"s underføring ved Kragebak, fjerne træer på Sletten og evt. rydde op ved Bukke Bruse Broen.

Det meddeler foreningen på sin hjemmeside klitplantagenbolkhus.dk

Foreningen minder samtidig om, at sommerhusejere på de lejede grunde i plantagen igen i år gratis kan hente planter til udplantning på grundene den 1. lørdag i maj. Det bliver i år den 6. maj kl. 10-12.

Formanden opfordrer medlemmerne til at gøre brug af denne service. Ellers ophører den, skriver han. Sidste år var der kun én lejer, der benyttede sig af tilbudet og forrige år kom der slet ingen. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.
 
De nye skrå-parkeringspladser 
ved Torvet asfalteres 

Lagt på nettet 22/3 2017 kl. 16:58 

Meget skal være klar til påsken i Blokhus, når Finhvalen vender "hjem" og udstilles på Torvet. Usædvanligt mange butikker er i disse dage ved at gøre lokalerne klar. Og i dag blev de 18 nye skråparkeringspladser asfalteret. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.
Massive problemer med Stofas overtagelse af fibernettet 
Lagt på nettet 24/3 2017 kl. 13:52 
 Det er ikke kun i Blokhus, der er massive problemer med Stofas overtagelse af fibernettet.

TV2 Nord fortæller i dag kl . 12:42 på sin hjemmeside at det gælder over hele Nordjylland.

Selv om både kunderne og Stofa har været forberedt på det store skifte fra Bredbånd Nord i februar, har det forårsaget problemer hos mange af de 1200 kunder, der indtil videre er blevet overført til Stofa, skriver TV2 Nord. 

Mange kunder har de seneste dage oplevet problemer med svigtende bredbånd, efter Stofa har overtaget Bredbånd Nord.


Læs artiklen!
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.
 
Skal den nye butik hedde "Mer"? 
Lagt på nettet 22/3 2017 kl. 16:54 


På billedet herover flytter folkene bag "Geographical Norway" deres virksomhed til Vesterhavsvej 24 i Hune, hvor butikken "Krone 1" har haft til huse det seneste år.

"Geographical Norway"s tidligere lokale ved Torvesvinget er blevet overtaget som en udvidelse af "STEP IN".

Den nye butik kommer dog ikke til at hedde "Geographical Norway", da den også skal forhandle andre varer.

Der forhandles for tiden om navnet "Mer", som betyder "Hav" på fransk. Som nævnt længere nede på siden (22/2 2017 kl. 20:07) flytter 
"Krone 1" samtidig over gaden til den tidligere "Butiq Lykke"s lokaler. (Foto herover)
 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.
 

 

 
Frivillige søges til at formidle 
viden om finhvalen 

Lagt på nettet 26/3 2017 kl. 01:14 

VisitJammerbugten søger frivillige, der vil formidle viden om finhvalen, der strandede ved Blokhus 23. februar sidste år.

Der ventes rigtig mange besøgende til byen, når den udstilles i sin glascontainer på Torvet i Blokhus fra 8. april og frem til 11. juli 2017.

Derfor holdes der informationsmøde på turistkontoret i Blokhus fredag 31. marts klokken 14 for intersserede, der vil deltage i formidlingen. Men der kan også tages kontakt via visit@jammerbugt.

Nordsø Oceanarium i Hirtshals står for oplæringen af de formidlere, der melder sig. Dette sker 3. april. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.
 
Generalforsamling i vandværket
i morgen 

Lagt på nettet 24/3 2017 kl. 11:30 
 Blokhus Vandværk a.m.b.a. indbyder til sin sædvanligvis ualmindeligt fornøjelige generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, lørdag den 25. marts 2017 kl. 10.00.

Alle brugere af Blokhusvand er velkomne! 
Se dagsorden og regnskaber.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.
 
Smykkeforretning 
flytter til Blokhus 

Lagt på nettet 22/3 2017 kl. 16:37 

Janne Fisker, der indtil nu har drevet smykkeforretningen "Aqua Dulce" i Hune er i dag ved at indrette ejendomsmægler Bredvigs gamle forretning, Aalborgvej 11 i Blokhus til nyt domicil.

Den nye butik åbner 8. april 2017.

Præcis i dag for et år siden flyttede fotografen Ulla Jensen ind i lokalerne, efter at hun 2014 var vendt tilbage til sin gamle hjemstavn efter knap 30 år i udlandet.

Hun koncenterer sig nu om sit atelier på Tranebærvej 18A i Hune.
 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   
 

Lagt på nettet 21/3 2017 kl. 15:51
Regnbuen stod smukt over Strandhotellet


Mens regnbuen stod smukt over Strandhotellet Blokhus, begyndte håndværkerne (i nederste højre hjørne) idag at lægge det lag mørtel på ydermuren, der senere skal males, så hotellet kommer til at stå med hvide mure.

Desuden er Horne Blik (på stilladset i baggrunden) gået i gang med kobberinddækningen af vinduerne på kvistene. Horne Blik fra Horne ved Hirtshals er et af de ypperste firmaer i landet til denne opgave.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

 

Lagt på nettet 21/3 2017 kl. 11:26
Opdateret med angivelse af pris kl. 17:05 
Internet og TV via Bredbånd i Klitplantagen reddet før påske

Efter 22 dages sej "kamp" med Stofa, som har overtaget fibernettet i Nordjyland fra Bredbånd Nord, er det lykkedes at få genåbnet de vinterlukkede internetforbindelser i Blokhus Klitplantage.

Tilføjelse kl. 17:05:
Men de to første bredbånd-kunder, der i dag har henvendt sig til Stofa efter at have set denne meddelelse, melder om en prisstigning på henved 100% for de kunder, der havde landet sig lokke af Bredbånd Nords tilbud fra sidste år om en 8/8 forbindelse. En sådan forbindelse tilbyder Stofa ikke. Laveste hastighed hos Stofa er 33/33. Og den koster næsten dobbelt så meget.


Kl. 11:26 i dag kom ellers denne forjættende besked til KanalBlokhus.dk og lejerforeningen Klitplantagen Blokhus fra Key Account Manager Kosta Klasnic fra Stofa.

- Jeg har været i dialog med Peter Wendelboe, som har forklaret mig situationen vedr. de lukkede vinter adresser.

Jeg har undersøgt de tekniske muligheder, og vi har nu fundet en løsning, således at vi har mulighed for at aktivere de lukkede adresser før tid.

Alle som ønsker deres forbindelse aktiveret før 24/4, kan fremsende deres oplysninger til undertegnede.

Følgende oplysninger bedes oplyst: Navn, adresse, telefon nr., cpr. nr., ønsket start dato samt ønskede produkt.

Bemærk at dette kun er gældende for de berørte adresser som har været lukkede hen over vinteren.

Resterende henvendelser vedr. produkter, regninger og ændringer skal fortsat rettes til vores kundecenter.

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I mere end velkommen til at kontakte mig direkte.
Kan I være behjælpelige med at kommunikere ovenstående videre til de berørte adresser?


De bedste hilsner 
Kosta Klasnic
Key Account Manager
Stofa A/S


E-mail: kokl@stofa.dk
Mobil: 207 34567


Læs om sagen her.

Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

 

Skulptur gør plads for hvalen 
Lagt på nettet 21/3 2017 kl. 11:25 

Johnny Larsens granitskulptur "Brændmanden", som i 2001 blev opstillet i den nordlige ende af Torvet i Blokhus er nu blevet flyttet 6 meter mod syd.

Den måtte vige pladsen for den store finhval, der strandede ved Pirupshvarre sidste år, og for tiden kan ses på Oceanariet i Hirtshals. Til påske kommer den til Blokhus Torv. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Fodslaw-tur rundt om
Over Klitten Sø 

Lagt på nettet 19/3 2017 kl. 13:40 

Der er altid mange deltagere, når Fodslaw Jammerbugten holder motionstur.

Lørdag mødte 53 forårsglade vandrere op til start ved Over Klitten Sø, nær Rødhus. Der var 10 graders varme, sol og nogen vind, så kan det kunne ikke blive ret meget bedre på denne årstid. 

Jørgen Mortensen var turleder, og turen rundt i plantagen foregik på store skovveje, idet de små stier var glatte og våde, og derfor for farlige at bruge. 

Men det blev en flot forårstur med skygge, sol og med-og modvind. Buske og træer er så småt igang med at grønnes, men også fuglene har forårsfornemmelser. 

Midtvejsrast blev holdt på Shelterpladsen, midt i plantagen.

Retur mod startstedet gik turen syd om Over Klitten Sø, hvor fuglelivet også var godt igang. 

Ved hjemkomsten ventede som sædvanligt dejligt hjemmebag og varme drikke. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Dispensation til flytningen af Hune Naturbørnehave 
Lagt på nettet 17/3 2017 kl. 16:00 

Mandag gav Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune dispensation, så Hune Naturbørnehave fra sommeren 2017 kan flytte fra lokalerne ved den tidligere Friskole (Kulturcenter Blokhus) til et moderne træhus på Ilsigvej 7 ... foreløbigt indtil udgangen af 2019.

Børnehaven vil i de nye rammer blive godkendt til 29 børn.

Det er nu meningen, at flytningen skal ske, mens børnene holder sommerferie.

Som ejendommen ser ud nu, vil hvert barn dog få mindre end de 10 kvadratmeter, som kommunen kræver. Men i løbet af et par år vil børnehaven inddrage en værkstedsbygning i arealet, så kravene kan opfyldes og en permanent godkendelse kan opnås. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Også manglende internet i andre sommerhusområder 
Lagt på nettet 17/3 2017 kl. 13:21 
 Problemerne og følgerne af Stofas manglende levering af internet efter, at firmaet har overtaget fibernettet i sommerhusområderne langs kysten fra Bredbånd Nord, breder sig nu - trods indgåede aftaler.

Også Hans Jensen, der er formand for Grundejerforeningen Munkens Klit Nord i Grønhøj, må se i øjnene, at han må gå påsken i møde uden internetforbindelse.

Grundejerforeningen Munkens Klit Nord består af 49 grundejere. Formanden har endnu ikke hørt fra de andre grundejere. Men han er sikker på, det kommer.

Hans Jensen er nu blevet nødt til at oprette sig som NY kunde hos Stofa med besked om, at der først kan åbnes  24. april. Samtidig er han dermed påtvunget en 30/30 M bit forbindelse til kr. 229,00 pr. måned mod hans tidligere 8/8 M bit forbindelse til kr. 169,00 pr. måned.

Fra ingen af selskaberne har han modtaget nogen som helst form for information om ændringerne!

Formanden for lejerforeningen Klitplantagen Blokhus, Fleming Friis Larsen, anbefaler ham og alle andre, der er i samme situation, at ringe til Stofas kundeservice på telefon 88-20 83 56, viderestilling 2, og melde sig til. Personalet, der sidder ved telefonerne, er orienterede om problemet vil tage sig af det videre fornødne. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
Sådan kommer det nye 
Meny i Saltum til at se ud

Lagt på nettet 20/3 2017 kl. 15:58 


Den oprindelige Meny-forretning i Saltum undergår for tiden en gennemgribende ombygning og udvidelse til begge sider.

Når byggeriet står færdigt til sommer, vil det tage sig således ud - set fra hovedgaden. 

 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Tyveri af småpenge 
fra Hune Boldklub

Lagt på nettet 20/3 2017 kl. 15:45 


I perioden mellem lørdag eftermiddag og søndag aften var der ubudne gæster i Hune Boldklubs klubhus 

Tyvene havde smadret en dør for at komme ind, men de fik kun fat i et par hundrede kroner, som lå i en boks, som normalt benyttes til at opbevare spillernes værdier, når de spiller kamp.

Pengene stammer fra salg af øl og sodavand. De fleste betaler med MobilePay. Derfor var der næppe mere et par hundrede kroner i kassen.

Men det er ærgerligt med den ødelagte dør, siger Palle Holmbeck fra bestyrelsen. For udgiften til reparation af døren overskrider langt det stjålne beløb. 

 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Kæmpe helårshus i første klitrække må blive stående 
Lagt på nettet 17/3 2017 kl. 10:39 


Sommeren 2013 påbegyndtes - trods naboers og genboers skarpe protester - opførelsen af et nyt helårshus på 180 kvadratmeter i første klitrække med adresse på Strandvejen 16, lige ved nedkørslen til stranden og overfor Strandcentret og sømærket. Dermed tog det havudsigten fra de bagvedliggende huse.(Foto herover).

Grunden blev oprindeligt udstykket i 1974 med fire sommerhuse, der alle havde vejadgang via en privat fællesvej.

Men i 2009 ændrede Pandrup Kommune lokalplanen, således at det blev muligt at udstykke endnu en grund på arealet, og ejerne af nummer 16 fik udstykket en del af deres 1500 kvadratmeter store grund, og byggede det store helårshus med havudsigt.

Huset stod færdigt sommeren 2014, og genboerne på vejen rasede. De mente, at det nye hus tog havudsigten, at de ikke havde givet vejadgang og at de havde vundet hævd på en sti over grunden til stranden.

De krævede udstykningen kendt ulovlig, og det 180 kvadratmeter store luksushus revet ned.

Men byretten gav ikke vejens beboere medhold, og nu har også landsretten givet bygherren ret til at beholde huset.

Begge retter fastslår, at da grunden er på 1500 kvadratmeter kan man ikke gardere sig imod en udstykning, selvom den først blev mulig ved lokalplanændringen i 2009.

En udvidelse fra fire til fem huse på vejen er en relativt beskeden udvidelse, siger begge retter. Derfor kan man ikke nægte at give det sidste hus vejadgang.

Endelig tager retterne stilling til den påståede sti over grunden. Hertil siger begge retter, at selvom naboerne i et vist omfang har brugt stien som adgangsvej til stranden, giver det dem ikke hævd på stien.

Endelig konkluderer begge retter, at det villle være et uforholdsmæssigt stort indgreb af betydelig økonomisk værdi, hvis huset skulle rives ned. 

Huset får derfor lov at blive stående og naboerne skal betale 112.500 kroner til dækning af sagens omkostninger.

Ejerne bor fast i huset, mens deres datter har overtaget det gamle sommerhus på grunden.
 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 

 

 
Ny formand i 
Hune Blokhus Borgerforening 

Lagt på nettet 20/3 2017 kl. 14:26 

Den hidtidige formand, Gunnar Pedersen, ønskede af personlige årsager ikke at genopstille og Sanny Bastian ønskede ligeledes at udtræde af bestyrelsen, da hun kun sjældent er i Blokhusområdet.

I forbindelse med at Gunnar Pedersen trådte ud af bestyrelsen, udtrykte hele den øvrige bestyrelse sin taknemmelighed med det store arbejde han har lagt i bestyrelsen og beklagede hans beslutning. 

I stedet valgtes Poul Andersen til ny formand.

Desuden blev Leif Jørgensen genvalgt til bestyrelsen. Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes Jørgen Olsson og Birte Nielsen. 
Se referatet af generalforsamlingen
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Flaskepost fra Hune 
fundet på Sjælland

Lagt på nettet 17/3 2017 kl. 08:55 

Mindst 15 år har flaskeposten med ordene "Hej, jeg hedder Anna, hvem er du? Flaskeposten kom fra "Mølle(?) i Hune" været om at nå fra det vestlige Vendsyssel til Liseleje.

Flasken blev fundet af Malene Damsholt, som skyndte sig at efterlyse afsenderen på Facebook - et opslag, der i skrivende stund er blevet delt næsten 2500 gange af folk over hele Danmark. 

Og det lader til at have virket: Hele to Anna'er fra Vendsyssel har meldt sig på banen som mulige afsendere.

Den ene er den nu 51-årige Anna Margrethe Jensen, som mener at kunne genkende håndskriften fra den flaskepost, hun lavede som 17-årig.
Skriften på brevet i flaskeposten tyder imidlertid ikke på at afsenderen er en 17-årig pige. 

Større sandsynlighed er der for, at det er den anden eventuelle afsender, der har meldt sig.

Hun er den noget yngre Anna Houchot Lelievre, som har fået bekræftet af sin mor og en barndomsveninde fra Hune Friskole, at hun for cirka 15 år siden sendte en flaskepost i vandet. 

- Jeg husker det ikke selv, så det er godt nok hyggeligt at se, skriver Anna Houchot Lelievre, der i dag læser til lærer i Aalborg. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!
 
Lagt på nettet 15/3 2017 kl. 15:31
30 sommerhusejere i Blokhus Klitplantage uden internet
STOFA har overtaget det tidligere Bredbånd Nord, men nægter pt. netadgang for 30 sommerhusejere

Omkring 30 sommerhusejere i Blokhus Klitplantage står i øjeblikket uden internetforbindelse, og forbindelsen kan tidligst oprettes efter 24. april 2017. Det er en uge efter påske. Og hvis det lykkes at genåbne internetforbindelsen til den tid, skal det efter nugældende regler ske for mindst seks måneder, hvilket betyder, at sommerhusejeren skal betale for internet helt frem til november, og altså i en periode, hvor han ikke bruger sit sommerhus.

Årsagen er, at Bredbånd Nord i Brønderslev, som lejerforeningen Klitplantagen Blokhus sidste år indgik aftale med om indlæggelse af fibernet i sommerhusene, i løbet af foråret 2017 overdrager alle opgaver til Stofa i Horsens.

I aftalen indgik en fordelagtig såkaldt sommerhusordning, som indebærer, at brugeren efter seks måneder kunne lukke sit internet ned for vinteren, og uden ekstraomkostninger genåbne det næste forår ved blot en enkelt telefonopringning.

Aftalen drejede sig om både levering af internetforbindelse, IP telefon og TV signaler.

Omkring 50 sommerhusejere tilmeldte sig ordningen i foråret 2016, og det skønnes, at cirka 30 af dem lod abonnementet gå i "vinterdvale" i efteråret 2016 i tillid til, at de til marts eller april 2017, når sommerhusene igen skulle tages i brug, kunne genåbne det for en ny seks-måneders periode.

Men i mellemtiden er fibernettet i plantagen blevet overtaget af Stofa. Og Stofa har kun kendskab til de adresser, der på overdragelsestidspunktet var aktive. De øvrige - nu lukkede - abonnementer findes simpelthen ikke i systemet.

Men alle de berørte sommerhusejere, der i denne tid har kontaktet Bredbånd Nord eller Stofa, for at få internetforbindelsen genåbnet i henhold til aftalen, har fået det svar, at det ikke kan lade sig gøre før tidligst 24. april 2017.

Stribevis af telefonopringninger til henholdsvis Bredbånd Nord og til Stofa samt talrige alenlange emails til begge firmaer har intet hjulpet. Bredbånd Nord henviser til Stofa, og Stofa henviser til Bredbånd Nord.

Faktum er, at Stofa i øjeblikket ikke aner hvem, der er kunder, og hvem der ikke er. Stofa kan kun se en liste over de sommerhusejere, der har betalt hele vinteren igennem, og hvis netforbindelse derfor ikke er blevet lukket i efteråret. De øvrige ca. 30 adresser står i øjeblikket overhovedet ikke på Stofas liste, og Stofa kan derfor intet gøre.

Disse sommerhusejere er på papiret i øjeblikket hverken kunder hos Stofa eller Bredbånd Nord.

Bestyrelsen for lejerforeningen Klitplantagen Blokhus havde sidste år en liste over alle brugerne. Men den er i mellemtiden blevet slettet, da den også indeholdt brugernes adgangskoder. Og listen er ikke blevet fremsendt til Stofa.

Flere af de berørte (ufrivilligt) tidligere internetbrugere har henvendt sig til bestyrelsen for lejerforeningen og til KanalBlokhus.dk

Ingen ved i virkeligheden i øjeblikket hvor mange kunder, det drejer sig om, eller hvem de er.

Berørte internetbrugere bedes henvende sig
De berørte internetbrugere bedes nu henvende sig til lejerforeningen. Både foreningens formand, Fleming Friis Larsen, og Peter Wendelboe fra KanalBlokhus.dk arbejder i øjeblikket på at finde en løsning på sagen.

Ingen af de to internetudbydere har imidlertid hidtil kunnet finde frem til en medarbejder, der var ansvarlig for sagen.

Men KanalBlokhus.dk har i dag ved middagstid til Stofa femsendt navn og kontaktoplysninger på den medarbejder, hos Bredbånd Nord, der i foråret 2016 stod for projektet, og som må formodes at sidde inde med de relevante oplysninger.

Kun 1 time senere, onsdag kl. 13, har Stofa skriftligt lovet at udpege en medarbejder til ansvarlig for projektet og sætte ham i forbindelse med Henrik Lindholm Kristiansen fra lejerforeningens bestyrelse, der sidste år indgik aftalen.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

 

Lagt på nettet 14/3 2017 kl. 13:40
Berigtigelse og beklagelse:
Advokat Saabo sagde 20 meter ... ikke 25 meter
Billedet herover viser, hvorledes Visit Jammerbugten stadig (14. marts 2017) præsenterer kanonaffyringerne på stranden som en "turistattraktion". Foto: ©: Visit Jammerbugten.

Advokat og kanoner i Blokhus Kanonlaug Jens Saabo har i dag kl. 11:40 bedt om en berigtigelse og en beklagelse af en oplysning om, at han i retten i Hjørring den 16. august 2016 i en sag om en høreskade som følge af et kanonbrag på stranden, skulle have oplyst, at sikkerhedsafstanden til publikum var 25 meter.

Kanal Blokhus beklager fejlen og iler med en berigtigelse. Det af Jens Saabo oplyste tal var ifølge domsudskriftet ikke 25 meter, men kun "omkring" 20 meter.

På billedet herover ses, hvorledes Visit Jammerbugten (Blokhus Turistbureau) stadig (14. marts 2017) præsenterer kanonaffyringen som en turistattraktion med publikum i alle aldre stående og siddende på klapsole i indtil 1½ meter fra kanonen i selve affyringstidspunktet.Sagen er tidligere beskrevet grundigt her!

Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

 

Stol til 38.000 kroner stjålet 
Lagt på nettet 15/3 2017 kl. 20:33 
 En betonflise blev brugt til at knuse et vindue i en villa på Møllevej i Blokhus, da tyve begik indbrud ved tre-tiden natten til mandag. 

Husets beboer vågnede ved indbruddet og råbte indbrudstyvene an.

Tyvene stak af, men det lykkedes dem at stjæle en sort Corona-stol i stof, hvis værdi er opgivet til en værdi af cirka 38.000 kr. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.
 
Indbrud i fritidshus 
Lagt på nettet 11/3 2017 kl. 04:11 
 Der har været indbrud i et fritidshus på Ferren Syd i Blokhus torsdag eftermiddag. 

Der er knust en rude i en terrassedør og stjålet en sort Coronastol i læder med tilhørende fodskammel. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon. 
 
Havemøblerne kom 
for tidligt frem 

Lagt på nettet 6/3 2017 kl. 11:14 

Sommerhuset, Blokhus, 6. marts 2017 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon. 
 
1700 orienteringsløbere 
i Blokhus Klitplantage 

Lagt på nettet 5/3 2017 kl. 16:26 

11. og 12. marts indtager omkring 1700 orienteringsløbere fra ind- og udland Blokhus Klitplantage, når Aalborg Orienteringsklub afvikler det traditionsrige "Nordjysk 2-Dages", der i år kan afholdes for 34. gang.

Deltagerne er mellem 8 og 90 år.

Egentlig er det efterhånden blevet et tredages løb, da det nu også omfatter et natløb i Hammer Bakker natten mellem fredag og lørdag. 500 af løberne er desuden med i fortræningen i Kollerup Plantage om fredagen.

"Nordjysk 2-Dages" er et løb for bredden, men der er også elitebaner, hvor flere af verdens bedste er med, bl.a. den flerdobbelte verdensmester Søren Bobach fra OK Pan, Aarhus.

Omkring 100 medlemmer af Aalborg Orienteringsklub er i sving for at få afviklet det store løb.

Banelæggerne har haft travlt med at undersøge terrænet og lave de 44 baner til lørdag, hvor der løbes langdistance, og igen 44 baner til søndag til mellemdistance. 
 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon. 
 
Erhvervsforening og 
politikere på byvandring 

Lagt på nettet 2/3 2017 kl. 17:53 

Foto: © Christian Hem.
Torsdag havde Erhvervsforeningen inviteret politikere og embedsmænd fra Jammerbugt Kommune på by vanring i Blokhus for at bese de mange nye tiltag i byen.

Fra kommunen deltog formanden for Teknik- og Miljøudvalget, samt flere medlemmer af forvaltningen.

Gruppen beså endnu en gang de mange forskelligtartede forretningsskilte i området, hvoraf nogle stadig trænger til en lovliggørelse.

Derudover var der stor tilfredshed med de nye tiltag vedr. parkeringspladser. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:
Skatteyderne i Jammerbugt kommune får valuta for pengene 

Lagt på nettet 2/3 2017 kl. 14:21 


Klik på kortet for at se det i større størrlse - og med mulighed for at klikke ind i de enkelte lokalområder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en opgørelse over kommuner, der er bedst til at "konkurrenceudsætte", som det hedder i det kommunale sprog.

Konkurrence om offentlige opgaver kan betyde, at borgere i kommunerne får mere for deres skattekroner.

Opgrørelsen er ledsaget af et kort, der viser, at Jammerbugt Kommune er bedst i Nordjylland og nr. to i Danmark – kun overgået af Gribskov Kommune.

" - Jammerbugt Kommune arbejder bevidst med at skabe konkurrence om løsningen af offentlige opgaver, så længe det giver god mening", siger borgmester Mogens Gade. 

” -Vi arbejder målrettet med at konkurrenceudsætte mange af vores opgaver. Det gør vi ud fra et princip om sund fornuft. Når vi udbyder offentlige opgaver, skal det give mening i forhold til pris og i forhold til kvalitet. Det er to nøgleord, når Jammerbugt Kommune vælger at sætte offentlige opgaver i konkurrence”, fortsætter han.

I alt er 36,8% af alle Jammerbugt Kommunes udbudsmulige opgaver i konkurrence.
Ikke konkurrence for enhver pris.
Mange kommuner har potentiale for at skabe mere konkurrence, og Jammerbugt Kommune er opmærksom på opgavetyper, der egner sig til at blive konkurrenceudsat. Men går det ud over kvaliteten, så bliver opgaverne i offentligt regi. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon. 
Nyt konferencekoncept i Fårup
Lagt på nettet 14/3 2017 kl. 20:47 
Fårup Sommerland har udvidet Hotel Fårup og tilbyder dermed et nyt konferencekoncept, der kombinerer natur, oplevelser og læring.

Efter åbningen af Hotel Fårup i maj 2016 har sommerlandet oplevet en markant stigning i efterspørgslen efter konferencer og møder på det nye hotel.

Hotel Fårup er desuden netop blevet udvidet med en ny restaurantbygning, som giver mulighed for at have flere arrangementer samtidig på hotellet, siger Bettina Christensen, salgs- og bookingchef i Fårup Sommerland.

Det nye konferencekoncept er ”Leg og oplevelser på den seriøse måde”. Det er markant anderledes end de traditionelle konferencer. Omgivelserne og naturen kombineret med muligheden for at anvende attraktioner til læring kan bidrage til, at deltagerne får en anderledes og udbytterig oplevelse, forklarer Bettina Christensen.

Tanken er, at skoven i Fårup giver rum for refleksion og fordybelse. Og at rutsjebaner, karruseller, Skattejagten og andre attraktioner kan få oplevelser og læring til at gå op i en højere enhed. 
 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.
 
Lastbil og skovningsmaskine 
på afveje

Lagt på nettet 14/3 2017 kl. 02:33 

Naturstyrelsens lokale skovarbejders hilste kollegialt og fornøjet på chaufføren på en overdækket lastvogn med en stor skovningsmaskine som anhænger, der mandag morgen kørte rundt på de lukkede skovveje i Blokhus Klitplantage, hvor motorkørsel ellers er forbudt.

Ingen tænkte på at standse det iøjnefaldende vogntog, for på både lastvogn og skovningsmaskine sås tydeligt navnetrækket for et træfældningsfirma fra Mors.

Men køretøjet var på gale veje!

Firmaet Havskovjensen fra Erslev på Mors, der har specialiseret sig i den lags opgaver for private i hele Nordjylland, var blevet engageret af en sommerhusejer i Blokhus Klitplantage, til et større oprydningsarbejde på grunden, og ejeren, Michael, var kørt hjemmefra en time tidligere og kørte efter sin GPS.

Den ledte ham over Tranum til Hunetorp Klitvej, hvor han uden problemer kunne køre gennem det åbne led og ad grusvejene Ivar Marensvej, Rødnusvejen og Chr. Rasmussensvej.

Men da han efter ca. 3 km. på de forbudte veje nåede til bommen ved Slettevej/Kragebak - kun få 100 meter fra målet-, var den låst med den solid hængelås.

Resolut fik chaufføren fat i sin værktøjskasse, skruende bommen af og kørte ind på de officielle køreveje i sommerhusområdet.

Efter at have passeret ledet, genetablerede han bommen og kørte på lovlig vis de sidste få 100 meter til den sommerhusgrund, hvor han var blevet bestilt til at beskære og fælde træer, kløve brænde og hugge flis. 

Hvis ikke GPSen havde snydt ham og ledt ham ind på de forbudte skovveje, ville turen fra Mors have været ca. 12 km. længere. 
Læs om Havskovjensens træfældningsmaskiner her. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon. 
 
Fodslawtur til Kvanbækken
Lagt på nettet 12/3 2017 kl. 12:10 

Herluf Trudslev (i blå trøje til venstre på biledet) fører deltagerne i Fodslaw Jammerbugten over klitterne ved Saltum til en "Herluftur" lørdag den 11. marts 2017.

Turen startede fra Saltum Strand Camping. Ialt 55 friske deltagere var mødt op, i det dejlige forårsvejr, med sol og 9 graders varme. 

En "Herluftur" er noget særligt, idet Herluf Trudslev tidligere var ansat hos landmåleren i Pandrup. Her var han i et utal af år. Han kender derfor alle kroge af områderne. 

Efter start ad Saltum Strandvej, blev sti 100 brugt et stykke, før små stier blev fulgt helt til Vesterhavet, hvor en meget bred strand, mødte deltagerne, sammen med solskin. 

Midtvejsrast blev holdt, lige bag klitterne, før stranden, blev nået. 

Her blev broen over Kvanbækken passeret inden turen gik nordpå, forbi nedkørslen til stranden, og hen til sti 20, hvor klitterne igen blev forceret,og stien blev fulgt til sti 21, hvor deltagerne gik op til Saltum Strandvej. 

Herfra blev cykelstien fulgt hjem til startstedet. Mange små og ukendte stier, blev fulgt på denne tur, hvilket Herluf fik stor ros for af deltagerne. Vel tilbage ventede dejligt hjemmebag og varme drikke. 
 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.  
 

 Kvindernes kampdag i Kino:
Vejen er lang

Lagt på nettet 6/3 2017 kl. 15:54 
Opdateret med fotos efter foestillingen 8. marts. 

Filmskaberen Mette Knudsen var selv til stede, da Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune havde inviteret til en special-forevisning af den Bodil-nominerede dokumentarfilm "Vejen er Lang" i Pandrup Kino i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts. 

Filmen er et stykke Danmarkshistorie. En film, der stiller skarpt på kvindebevægelserne i Danmark fra Blåstrømper og Rødstrømper til nutidens kvinder.

Gratis billetter kunne i forvejen rekvireres hos Pandrup Kino.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Jammerbugt kommune, Jens Christian Golding, indledte aftenen, og manuskriptforfatter og instruktør Mette Knudsen indledte aftenen og svarede på spørgsmål efter filmen.
 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.  
 
Parkering-Forbudt skilt suspenderet
Lagt på nettet 3/3 2017 kl. 17:58 

Mens der arbejdes på at oprette 11 nye skrå parkeringspladser langs Torvet, og de gamle pladser midlertidigt er suspenderet, er der oprettet en ny mulighed for at parkere lovligt mellem Brugsen og det nye Strandhotellet Blokhus. 

Pladsen var alligevel i taget i brug af flere bilister, så Jammerbugt kommune kunne lige så godt give en officiel midlertidig tilladelse. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.
 
Planer om butikker og lejligheder på P-plads skrinlagt
Lagt på nettet 3/3 2017 kl. 13:40 
John Andersens kommentarer tilføjet 4.3.17 kl. 01:30 

Kampen om at at bevare P-pladserne i Blokhus centrum har i dag taget en overraskende drejning.

Ejendomsinvestor John Andersen havde planlagt et byggeri af butikker og lejligheder på p-pladsen nord for Blokhuset. Dette ville have reduceret antallet af P-pladser i Blokhus. 

Men i dag har Spar Hvetbo Fonden i samarbejde med Per Kalstrup meddelt,at der er indgået aftale med John Andersen om overtagelse af p-pladserne. 

Det vil betyde, at John Andersens planer om opførelse af butikker og lejligheder på arealer er skrinlagt.


John Andersen ved det ikke endnu
John Andersen er noget forbløffet over, at Spar Hvetbo Fonden og Per Kalstrup melder ud, at de nu har overtaget arealet.

"- Der er ikke skrevet under endnu. Jeg er ikke rigtig klar over hvem køberen er - det har jeg ikke kunnet få at vide, og jeg har ikke set nogen penge endnu," siger han i dag, men tilføjer dog, at han har været i dialog med de nye ejere.

"- Jeg har i lang tid forsøgt at få fonden og Kalstrup til at overtage arealet, men intet er sket,"siger John Andersen.

"- Foreløbig har det kostet mig 300.000 kr. at have arealet liggende. Jeg har ikke råd til fortsat blot at have arealet som gratis p-pladser. Derfor har jeg planlagt et byggeri med lejligheder og butikker. Og så er det da pudsigt, at der her i 11.-time inden mit byggeri går i gang pludselig bliver interesse for at overtage arealet. Men for mig er det helt ok, at p-pladserne nu bevares hvis det kan sikre byens udvikling," siger John Andersen, som overtog arealet fra Verner Bach.

"- Jeg har tidligere tilbudt, at jeg vil sælge arealet for det samme, som jeg gav for det for år tilbage. Det gør jeg i byens interesse. Jeg skal ikke tjene på det," siger John Andersen.

Christian Hem fra Blokhusfonden siger, at John Andersen selvfølgelig får den endelige underskrift på handlen.

"- Det ved han udmærket. Men det kan godt være, at vi har været lidt for hurtige til at melde ud om handlen," siger Christian Hem.


Formanden for Spar Hvetbo Fonden, Mogens Fransen, giver udtryk for stor lettelse og glæde over, at det er lykkedes at forhindre, at flere p-pladsen i Blokhus centrum inddrages til nybyggeri. Han mener, at det er nødvendigt at fastholde de pladser, der findes og glæder sig samtidig over, at kommunen er i gang med at etablere p-pladser til erstatning for de, der er nedlagt i forbindelse med boligbyggeriet opført af Nørresundby Boligselskab og etablering af det nye hotel.

"- Fondens bestyrelse har vurderet, at det er vigtigt, at der er et væsentligt antal p-pladser i byen centrum, for at tilgodese den fortsat stigende tilstrømning af turister og de handlende i byen, hvoraf nogle er lejere i fondens ejendomme," siger Mogens Fransen. Han glæder sig samtidig over, at det er lykkedes at indgå et fornuftigt samarbejde med Kalstrup om købet.

Også Per Kalstrup er tilfreds med aftalen. 

"- Det er med stor glæde, at Kalstrup sammen med Spar Hvetbo Fonden har indgået aftale om at overtage p-pladserne nord for Blokhuset, " siger han.

"- Det er for mig at se meget afgørende for fortsat vækst og udvikling i Blokhus og hos Kalstrup, at vi bevarer disse centrale p-pladser, så kan vi tilbyde vore mange gæster fortsat at parkere centralt og tilmed gratis lige udenfor døren. Det er en fantastisk service for vore gæster og lokale i Blokhus, og vi glæder os til at bidrage endnu mere til udviklingen af Blokhus," fortsætter han.

Begge parter er meget tilfredse med, at de p-afgifter, som John Andersen har varslet, nu kan aflyses på denne plads. 
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon. 

Antal besøg: 502711 siden generalforsamlingen den 16. juli 2016.
Da tælleren blev nulstillet 16. juli 2016, stod den på 572906 . Tidligere år:
2015: 597.775 |  2014: 494.422 |  2013: 414.663 |  2012: 394.401 |  2011: 255.635  |  2010: 130.977  |  2009: 86.112  | 
Den flittigste gæst i 2014/2015 indlæste siden 2545 gange - eller i gennemsnit 7 gange pr.dag. Samme gæst er stadig vor hyppigste besøgende.

Denne side redigeres med Wendelboe's SmartCMS © 1995-2017 | Redaktionssystemet SmartCMS blev senest opdateret med nye faciliteter: 21 April, 2017 kl. 10:56:28
Der er i øjeblikket 4 besøgende på denne side!